Kontrola dostępu

Kontrola dostępu: klucz do bezpiecznego biznesu.

W dobie postępu technologicznego większość przedsiębiorstw słusznie dąży do jak największej automatyzacji, która przyspiesza wiele procesów oraz gwarantuje oszczędność czasu i optymalizację kosztów. Zadania rutynowe i powtarzające się mogą być wykonywane szybko i sprawnie dzięki automatycznym systemom i pozwalają pracownikom skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach.

W ciągu kilkunastu najbliższych lat instalacja systemów kontroli dostępu stanie się rozwiązaniem powszechnym, a w wielu branżach wręcz wymaganym.

W MULTITECH instalujemy systemy kontroli dostępu dla małych i dużych firm. Uwzględniamy branżę i indywidualne potrzeby zgłaszającego się do nas przedsiębiorstwa. Uważamy, że kontrola dostępu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w firmie. Pozwala na ochronę poufnych danych i zasobów. Możesz zarządzać tym, kto i kiedy ma dostęp do określonych obszarów lub pomieszczeń. Możesz ustawić różne poziomy dostępu dla różnych grup pracowników – tylko ci, którzy mają uprawnienia, będą mieli dostęp do istotnych informacji. Możesz także szybko dodawać, usuwać lub zmieniać uprawnienia, bez konieczności wymiany fizycznych kluczy.

Jesteśmy w stanie doradzić, zamontować i zaprogramować odpowiedni dla Twoich potrzeb system kontroli dostępu, dzięki któremu zmniejszysz koszty oraz zapobiegniesz stratom wynikającym z kradzieży, uszkodzeń mienia lub wypadków osób nieupoważnionych do wejścia na teren Twojej firmy. Zlecając montaż kontroli dostępu MULTITECH chronisz siebie, pracowników oraz klientów.

Z nami zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki automatyzacji.

Automatyzacja przedsiębiorstwa stanowi wsparcie działań, których podejmuje się firma w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Podstawę takiej strategii stanowią wartości przedsiębiorstwa, definiujące jego tożsamość. Również instalacja kontroli dostępu może wpływać na ich realizację.

Poprzez ograniczenie dostępu osobom postronnym i zminimalizowanie ryzyka kradzieży, wandalizmu – zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów, partnerów biznesowych i personelu oraz wspiera wizerunek firmy jako przyjaznego i komfortowego miejsca pracy. Instalacja kontroli dostępu jest znakiem nowoczesności i innowacyjności firmy. Zwiększa do niej zaufanie, co przyczynia się do nawiązania nowych relacji biznesowych oraz utrzymania istniejących klientów.

Jak to działa?

Każda osoba, która ma dostęp do budynku, otrzymuje uprawnienia lub identyfikator (np. kartę dostępu, kod PIN, czytnik linii papilarnych lub system rozpoznawania twarzy). Identyfikatory są skonfigurowane w systemie, który jest podłączony do drzwi lub bramek. Kiedy pracownik chce wejść, musi użyć swojego identyfikatora, który zostaje sprawdzony przez system. Jeśli identyfikator jest prawidłowy, drzwi się otwierają.